SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju odredbi članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/06, 49/09 i 10/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 29. siječnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O NAMJENI POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Određuje se namjena poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica na adresi Novo naselje 7, Bogovići, z.č. 423, k.o. Bogović - cijela građevina s pripadajućim dvorišnim i parkirnim prostorom namjenjuje se aktivnostima od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Članak 2.

Pojedinačno se za prostore unutar građevine određuje namjena kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Svi ostali, unutarnji i vanjski prostori namijenjeni su zajedničkom korištenju.

Članak 3.

Utvrđuje se visina naknade za korištenje prostora u iznosu od 1,00 kn po metru kvadratnom mjesečno. Zakupnina se uvećava za propisani porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Uvjete, mjerila i postupak dodjele prostora utvrđuje Općinski načelnik Pravilnikom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/20-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-20-2

Malinska, 29. siječnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr