SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15- pročišćeni tekst i 94/ 17- ispravak), članka 6. i 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni i izmjenama
Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/14, 4/16 i 11/18 ) u članku 19., dodaje se redak u tablici kako slijedi:

»7. KOMUNALNE DJELATNOSTI 2A 2A«

Članak 2.

U članku 22. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. odredbu da je zakupnik dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem ugovora.«

Članak 3.

U članku 23. stavak 3. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-5

Omišalj, 10. veljače 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr