SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
GRAD OPATIJA

12.

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 98/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Statutu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) članku 47. podstavku 1. riječi »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 2.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Gradsko vijeće u samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.«

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/20-01/01

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-1

Opatija, 11. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=10006&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr