SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

56.

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)Općinsko vijeće Općine Lopar na 22. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE LOPAR ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2020.godinu kojeg je Općina Loparu obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)te prema preporukama navedenim uIzvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko - goranske županije.

II.

Godišnjem planom upravljanja imovinom određuju se:

.kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Lopar,

.provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,

.detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar,

.godišnji planoviupravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2020. godinudonosi Općinsko vijeće Općine Loparza razdoblje od godinu dana, utekućoj godini za sljedeću godinu.

IV.

Općina Lopardužna je do 30. rujna 2021. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2020. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije,a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopari dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Klasa: 021-05/19-01/07

Ur. broj: 2169/02-01-19-02

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Lopar

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51281&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr