SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

44.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 14. prosinca 2019. godine, donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE LOPAR ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, sastoji se od:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina- lopar.hr, a stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-35

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51281&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr