SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

76.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13 i 20/17 i 39/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se dio kalendarske godine, vrijeme i područje Općine Matulji u kojemu se privremeno ne mogu izvoditi građevinski radovi - zemljani radovi i iskopi.

Članak 2.

Građevinski radovi iz članka 1. ne smiju se izvoditi u razdoblju od 1.srpnja do 31. kolovoza na na području naselja Matulji, Mihotići, Bregi, Rukavac, Kućeli, Rupa, Jušići, Jurdani, Mučići, Mali Brgud i Veli Brgud

Članak 3.

Izuzetno od odredbi članka 2. ove Odluke, na čitavom području Općine Matulji ne smiju se obavljati građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke u slijedećem razdoblju i vremenu

- nedjeljama i drugim neradnim danima, tijekom čitavoga dana

- svakoga radnoga dana u vremenu od 22,00 sati do 7,00 sati drugog dana

Članak 4.

Na područjima, u razdoblju i vremenu izvođenja radova utvrđenim u članku 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 1. ove Odluke, temeljem pisanog odobrenja općinskog načelnika, ako se radi:

- o radovima koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti,

- o radovima od značaja za turizam i gospodarstvo odnosno o većim projektima od posebnog interesa za Općinu Matulji koji svojim izvođenjem nemaju utjecaja na obavljanje turističke djelatnosti.

Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. alineje 2. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti jedinstvenom upravnom odjelu - odsjeku za komunalni sustav najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi, a mora sadržavati mjesto, vrijeme i trajanje izvođenja radova.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/19-01/0033

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-6

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr