SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

245.

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, uz prethodno mišljenje lokalnih turističkih zajednica, na 25. sjednici od 12. prosinca 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o visini turističke pristojbe za 2021. godinu
za Grad Opatiju

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji za Grad Opatiju.

II.

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

. Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

- za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 14,00 kn po osobi i noćenju

- za ostalo razdoblje iznosi 10,00 kn po osobi i noćenju

. Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odredišta):

- za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 8,00 kn po osobi i noćenju

- za ostalo razdoblje iznosi 5,00 kn po osobi i noćenju

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

. Za smještaj u domaćinstvu iznosi 350,00 kn po krevetu

. Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kn po krevetu

. Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

. Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 250,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

. Za prvog člana iznosi 60,00 kn

. Za drugog člana iznosi 60,00 kn

. Za svakog slijedećeg člana iznosi 25,00 kn

III.

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište - robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

IV.

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određen je u visini iznosa turističke pristojbe za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a plaća se samo za noćenja ostvarena u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu iz prethodnog stavka ovog članka umanjenu za 70%.

V.

Članovima uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

VI.

Pojam obveznika plaćanja turističke pristojbe i ostali pojedini pojmovi iz ove Odluke određeni su Zakonom o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19) i ostalim propisima na koje isti upućuje.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-34

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=00001&odluka=245
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr