SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2019. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica

I

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

- Mario Mihaljević, za predsjednika,

- Zoran Ljutić, za člana

- Ivan Petršorić, za člana

- Toni Kraljić, za člana

- Tončić Tehomilić, za člana.

II

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III

Povjerenstvo obavlja poslove utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i godišnjim Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica.

IV

Administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel.

V

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

VI

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/11).

VII

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/17-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-53

Malinska, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr