SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

32.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (»Narodne novine« broj 35/19), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2019. godine, usvaja

FINANCIJSKI PLAN
za požarnu 2019. godinu

I.

Proračunom Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2019. godini, kako slijedi:

1.Izdaci za osmatračnicu - 30.000,00 kuna

2.DVD Lopar- redovna djelatnost - 160.000,00 kuna

3.DVD Lopar - sufinanciranje
plaća djelatnika - 30.000,00 kuna

4.DVD Lopar- nabava opreme - 80.000,00 kuna

5.Civilna zaštita redovna djelatnost - 10.000,00 kuna

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/19-01/02

Ur. broj: 2169/02-02-19-04

Lopar, 19. srpnja 2019.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Dominik Paparić, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51281&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr