SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

38.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. stavka 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10), članka 21. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donosi sljedeću,

ODLUKU
o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Općine Malinska- Dubašnica za kapitalni projekt izgradnje Interpretacijskog centra - Malinska u iznosu od 5.000.000,00 kuna (petmilijunakuna). Projekt je planiran Proračunom Općine Malinska-Dubašnica - K301323 Interpretacijski centar.

Članak 2.

Banka kreditor je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, Strossmayerov trg 9.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica zadužuje se pod sljedećim uvjetima:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Malinska-Dubašnica za zaključenje s kreditorom Ugovora o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 403-02/19-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-4

Malinska, 12. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=51511&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr