SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 18.lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana
uređenja centra Matulja (DPU 1)

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 07/01) i Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja centra Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/09)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-01/0005

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-19-0024

Matulji, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec. v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr