SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

20.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/ 18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 2. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjela rezultata poslovanja te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu u ukupnom iznosu 8.325.263,72 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 4.474.001,62 kuna, te viška prihoda i primitakaostvarenih u 2018. godini u iznosu od 3.851.262,10 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 - Višak/ manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu, na dan 31. prosinca 2018. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 14.708.484,90 kn u cijelosti će se pokriti iz viška prihoda poslovanja. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 8.325.263,72 kuna.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 8.325.263,72kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke raspoređuju se izmjenama i dopunama Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-03/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-18-7

Malinska, 2. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr