SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Temeljem odredbi članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/ 18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na svojoj sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 6.

Izvršenje rashoda prema izvorima financiranja, utvrđenih u Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 7.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 8.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-08/18-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-6

Malinska, 2. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr