SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju odredbi članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) i članak 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 42/14, 7/16 i 32/16) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno, ako isporučitelj vodne usluge oslobodi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3 u slučajevima kvarova na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom u jednom obračunskom razdoblju, naknada za razvoj će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine.«

Članak 2.

U članku 4., stavak 5. riječ »4.000.000,00 kuna« mijenja se riječi »5.000.000,00 kuna«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-04/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-19-138

Malinska, 2. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr