SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MATULJI

28.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 9. svibnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji

Članak 1.

U Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 43/18) članak 5. stavak 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- potreba za usklađenjem s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana određuje se kako je prikazano na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke. Istovjetan je obuhvatu Plana izloženom u javnoj raspravi.

*grafički prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Članak 8. stavak 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

»- Plan uskladiti s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/18-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-19-46

Matulji, 9. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr