SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

24.

Na osnovi odredbe članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 04/15 i 39/ 15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019., usvaja

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE MATULJI ZA 2019. GODINU

Na osnovi Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Matulji od 2019. godine do 2022. godine usvojene na sjednici Općinskog vijeća 02.listopada 2018. godine / KLASA: 214-01/18-01/0011, URBROJ: 2156/04-01-2-42-18-0004 i Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Matulji u 2018. godini, pored redovne djelatnosti planirane su slijedeće zadaće i aktivnosti:

OPĆINSKO VIJEĆE

Iz područja sustava civilne zaštite donosi:

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine za 2018. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite,

- Plan razvoja sustava civilne zaštite općine za 2019. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite.

OPĆINSKI NAČELNIK

- Donosi Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. god. za Općinu Matulji,

- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Matulji,

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

- U pravilu planira održati dvije sjednice,

- Donosi Plan rada Stožera CZ za 2019.godinu,

- Priprema Program obilježavanja Dana CZ - 1. ožujak,

- Priprema i na sjednicama Stožera donosi prijedloge dokumenata koje su u nadležnosti donošenja Općinskog vijeća i Načelnika Općine.

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Planirano je educiranje 24 povjerenika civilne zaštite kroz predavanje druženje povodom Dana CZ 1. - ožujak u Vatrogasnom centru Šapjane a u svezi zadaća iz Plana djelovanja CZ Općine Matulji / subota - 9.ožujka 2019.g. / Planirana je nabavka prsluka » POVJERENIK CZ MATULJI« s oznakama vidljivim i noću za 24 povjerenika CZ.

Postojeća četiri tunelska skloništa u naselju Matulji potrebno kontinuirano pregledavati po potrebi očistiti. Imenovani voditelj skloništa dužan je vršiti redovne preglede skloništa i o stanju istih izvješće dostavljati načelniku Stožera civilne zaštite Općine.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Planirana je edukacija obveznika CZ postrojbe Općine kroz smotru i zadaće iz Plana djelovanja CZ Općine - u Vatrogasnom centru Šapjane povodom Dana CZ 1. - ožujak (subota - 09.03.2019.g.).

10 obveznika CZ - postrojbe CZ opće namjene Općine sudjelovat će u vježbi u organizaciji jedne općine iz prstena Rijeke, ili u sklopu Hrvatske udruge za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite »eRlpio« Hreljin.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO »KRAS« ŠAPJANE

Planira aktivnosti po Planu operativne provedbe Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini za Općinu Matulji (dežurstva i ophodnje).

Po svom programu i JVP Opatija planira uvježbavanje gašenje požara i spašavanje. Vrši edukaciju građana o zaštiti od požara, posebno koji žive na rubnim dijelovima šume da im kuće ne dođu u požarnu opasnost.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Izrađuje Plana operativne provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini za Općinu Matulji, i dostavlja ga Stožeru CZ Općine.

Sudjeluje u pripremi i uvježbavanju DVD »KRAS« Šapjane u gašenju požara i spašavanju.

SLUŽBE I POSTROJBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPATIJA - AKTIV CRVENOG KRIŽA MATULJI

Planira edukaciju mladeži i pomlatka (učenici osnovne i srednje škole) putem tečaja Prve pomoći.

Sudjeluje u natjecanju ekipa Prve pomoći na nivo Grada Opatija, a nastavak natjecanja ovisi o rezultatima ekipa.

PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu Dana CZ 1.- ožujka planiran je susret sa pravnim osobama od interesa za sustav CZ, te druženje i upoznavanja sa zadaćama iz Plana djelovanja CZ Općine Matulji.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Općine Matulji su: Komunalac- Jurdani, Liburnijske vode - Ičići, Domeni - Matulji, Dov - Vele Mune, PD »Lisina«- Matulji, LD »Srndać« - Permani, Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju Dr. NEMEC - Matulji, Zdravstveni timovi i ustanove u Centru primarne zdravstvene zaštite - Matulji i Veterinarska stanica Rijeka.

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE PLANIRANJE U PROSTORU

Kod svih izmjena i dopuna prostornog plana Općine potrebno je obuhvatiti mjere zaštite i spašavanja, s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru radi smanjenja rizika za ljude i sprječavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehnoloških nesreća.

EDUKACIJA GRAĐANA

U organizaciji Općine Matulji, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i GD Crvenog križa Opatija - Aktiva Crvenog križa Matulji održat će se godišnji preventivni zdravstveni program (pregledi, predavanja, promocije, natjecanja za građane općine Matulji i dr.).

SUSTAV UZBUNJIVANJA

Jureiranje sirene za uzbunjivanje stanovništva vršit će se kontinuirano u 12,00 sati, prve subote u mjesecu prema planu ŽC 112.

OSTALO

Ugovorne usluge:

Hrvatska Gorska služba spašavanja - stanica Rijeka. Planska sredstva su 10.000,00 kuna.

Park prirode »Učka«. Planska sredstva su 3.500,00 kuna.

Veterinarske usluge (higijeničarske i suzbijanje bjesnoće Veterinarskoj stanici Rijeka planirana sredstva su 100.000.00 kuna.

Hitna medicinska pomoć (dežurstvo u Cambierievoj ul. Rijeka). Planirana sredstva su 46.000,00 kuna.

»Crikvenica-Opatija-EKO« - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Planirana sredstva su 45.000,00 kuna.,

MUP - sigurnosna sezona. Planirana sredstva su 20.000,00 kuna.

U privitku izvod iz proračuna za razvoj sustava civilne zaštite za 2019. godinu.

Klasa: 810-01/19-01/0001

Ur. broj: 2156/04-01-2-42-19-0003

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v. r.

 

IZVOD IZ PRORAČUNA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE MATULJI U 2019. GODINI

*izvod se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr