SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

6.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), a u svezi s Proračunom Općine Malinska - Dubašnica za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18), Načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donio je 2. siječnja 2019. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica
za 2019. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska-Dubašnica za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 01.01.2019. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2019. godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Plan prijma objavit se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 110-01/18-01/2

URBROJ: 2142/05-03/1-19-2

Malinska, 2. siječnja 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Anton Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr