SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA LOPAR

8.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 68/18 i 115/18) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorko-goranske župa nije« broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2019. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini od 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Prihod od šumskog doprinosa planiran je u usvojenom Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu u iznosu od =500,00 kuna.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. utvrđuje se po aktivnosti kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/19-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-19-10

Lopar, 21. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr