SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA LOPAR

7.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/ 18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donijelo je

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar.

Članak 2.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u usvojenom Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu u iznosu od =10.000,00 kuna.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. utvrđuje se po aktivnosti kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Iznos sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ovisi o broju dostavljenih Rješenja o izvedenom stanju, te naplaćenih prihoda po izdanim Rješenjima o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/19-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-19-09

Lopar, 21. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51281&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr