SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA LOPAR

6.

Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/ 14, 98/15, 44/17 i 90/18 ) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2019. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu raspoređuju se sredstva spomeničke rente za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara na području Općine Lopar.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u usvojenom Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu u iznosu od =1.500,00 kuna i to temeljem stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti navedenih u Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. utvrđuje se po projektu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/19-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-19-07

Lopar, 21. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr