SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA LOPAR

10.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18, 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na 16. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesije za razdoblje
od 2019. do 2021. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Lopar za razdoblje od 2019. do 2021. godine (dalje u tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar u razdoblju od 2019. do 2021. godine planira dati slijedeće koncesije:

1.Vrsta koncesije: DIMNJAČARSKI POSLOVI

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom
2019. godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine

Početak koncesije: 2019. godina

Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kuna

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 68/18, 110/18), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj: 35/17), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09, 44/10).

2.Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM (trasa: Rtić- Luka Lopar)

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom
2021. godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 4 godine

Početak koncesije: 2021. godina

Procijenjena godišnja naknada: 40.000,00 kuna

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/ 15, 108/17), Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 2/18).

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Lopar tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-01-18-02

U Loparu, 21. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr