SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

61.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa
na području Općine Punat

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. točki 35. Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 16/15 i 27/16) dodaje se podtočka a) koja glasi:

»a) Odvojak ulice Placa iza crkvice Sv. Roka - pješačka zona osim za pristup vozila stanara.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 43. mijenja se i sada glasi:

»43. Put Svete Trojice

a) jednosmjerna od križanja s Novi put do Stare place, zabrana premetovanja osim lokalno za stanare ulica Put Sv. Trojice, Kolušin, Galija i Guvnić te interventna vozila, komunalna vozila Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i KD »Črnika« d.o.o..«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. iza riječi »svim« dodaje se riječ »ostalim«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»U pješačkim zonama dozvoljava se prometovanje: interventnim vozilima, komunalnim vozilima Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o., komunalnim vozilima KD »Črnika« d.o.o. Punat, turističkom vlakiću, dostavnim vozilima i vozilima stanara sukladno uvjetima propisanim Odlukom o pristupu vozila u pješačku zonu spuštanjem automatskih pokretnih stupića.»

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2086&mjesto=51521&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr