SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018. donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području zdravstva
i socijalne skrbi za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/17, 11/18 i 32/18), u članku 3. točka 2.0 SOCIJALNA SKRB, mijenja se i glasi:

SOCIJALNA SKRB

1. Pomoć obiteljima - kupnja namirnica       270.000,00

2. Pomoć obiteljima - dječji vrtić                  70.000,00

3. Pomoć obiteljima - školovanje                  16.000,00

4. Pomoć za novorođeno dijete                     180.000,00

5. Pomoć obiteljima poginulih branitelja      3.000,00

6. Pomoć obiteljima - ogrjev                         17.100,00

7. »Romi u zajednici«                                   18.000,00

8. Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja    15.000,00

9. Sufinanciranje školskih marendi               40.000,00

10. Sufinanciranje prijevoza                          5.000,00

11. Ostale pomoći socijalne skrbi                 47.000,00

12. Crveni križ                                               76.050,10

13. Caritas                                                      2.000,00

UKUPNO:                                                    759.150,10

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-7

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr