SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

33.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18), članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 28. studenog 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska-Dubašnica (o daljnjem tekstu: Općina) u 2019. godini za:

1.Nerazvrstane ceste

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3.Javne zelene površine

4.Građevine i uređaji javne namjene

5.Javna rasvjeta

6.Groblja

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture i nabave opreme s naznakom njihova financiranja.

Članak 2.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 20.584.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-9

Malinska, 28. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51511&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr