SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

31.

Temeljem odredbe članka 98., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici 28. studenoga 2018. donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 4,12 kuna po četvornom metru m2.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-20

Malinska, 28. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51511&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr