SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
24

24.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 14. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Socijalnog programa

Članak 1.

U članku 11. Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1a/02, 32/03 i 35/04) točka 1. mijenja se i glasi:

» 1. Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.800,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 2.600,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 3.500,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 4.500,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 600,00 kn.«

Članak 2.

U članku 37. mijenja se alineja 3. i glasi:

» - jednokratna novčana pomoć (JNP) za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 1.500,00 kn (izravno korisniku). Pravo na JNP za nabavu opreme za novorođeno dijete, mogu ostvariti korisnici rođeni nakon 1. siječnja 2006. godine. Navedeno pravo mogu ostvariti svi korisnici s prebivalištem na području Općine Malinska - Dubašnica.«

Članak 3.

Mijenja se članak 38. i glasi:

»Korisnici pomoći iz članka 37., stavak 1. i 2. mogu biti osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.«

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. dodaje se nova točka koja glasi:

»14. Mjesečna novčana pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente.«

Iza članka 45. dodaje se članak 45a koji glasi:

»14) Mjesečna novčana pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente

Članak 45a

Pravo na mjesečnu mjesečnu novčanu pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente može ostvariti osoba (redoviti učenik srednje škole ili redovni student, što dokazuje potvrdom škole, odnosno fakulteta), ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente mogu ostvariti osobe koje zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka za školovanje počam od školske odnosno akademske godine 2005./2006.

Iznos mjesečne novčane pomoći određuje Poglavarstvo Općine Malinska - Dubašnica.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-05-21

Malinska, 14. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr