SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
24

23.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne skrbi te osiguranje potpora socijalnim i humanitarnim udrugama u 2006. godini kroz Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2006. godinu.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica ostvaraje Program iz članka 1. u skladu sa Socijalnom programom Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 1a/02, 32/03, 35/04 i Odluka Općinskog vijeća od 14. prosinca 2005. o izmjeni i dopuni socijalnog programa) i temeljem akata Općinskog poglavarstva donesenih na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:


1 Sufinanciranje zdravstvene zaštite 94.000,00 kn


1.1 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 36.000,00 kn

1.2 Sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite 24.000,00 kn

1.3 Specijalistički pregledi 24.000,00 kn

1.4 Veterinarske usluge - higijenski servis 10.000,00 kn


2 Pomoć socijalnim i humanitarnim udrugama 68.000,00 kn


2.1 Udruga invalida rada Rijeka 1.000,00 kn

2.2 Udruga invalida kvarnerskih otoka 2.000,00 kn

2.3 Udruga civilnih invalida rata 1.000,00 kn

2.4 Udruga multiple skleroze 1.000,00 kn

2.5 Udruga distrofičara 2.000,00 kn

2.6 Udruga slijepih 2.000,00 kn

2.7 Udruga gluhih i nagluhih 2.000,00 kn

2.8 Udruga roditelja mentalno retardiranih osoba 'Sunce' 2.000,00 kn

2.9 Karitativna potpora za Dan Caritasa 5.000,00 kn

2.10 Crveni križ 50.000,00 kn


3 Socijalni program 300.000,00 kn


3.1 Stalna novčana pomoć

3.2 Jednokratna novčana pomoć

3.3 Sufinanciranje prijevoza učenika

3.4 Novčana pomoć za obrazovanje

3.5 Sufinanciranje marende učenicima

3.6 Kućna njega

3.7 Naknade članovima Socijalnog vijeća i bruto plaća socijalnog radnika

3.8 Smještaj korisnika

3.9 Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

3.10 Ostale pomoći


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-05-20

Malinska, 14. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr