SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
OPĆINA MATULJI
35

28.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 12. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« broj 19/02 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za međunarodnu,
međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju
Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

U Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća Općine Matulji imenuju se:

1. Klaudio Jelenić, Matulji, Cesta za Osojnaki 8, za predsjednika

2. Mauro Doričić, Žejane 84a, za člana

3. Bruno Frlan, Rukavac, Ivanići 37, za člana

4. Mario Ćiković, Matulji, Žrtava fašizma 10, za člana

5. Vladislav Matetić, Zvoneće 44, za člana

6. Irena Lošćac Gombač, Jurdani, Veli Brgud 5a, za člana

7. Radenko Rubeša, dipl.ing.el., Matulji, Ivana M. Ronjgova 5, za člana

Članak 2.

Nadležnost Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju utvrđena je člankom 12. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2156-04/05-06

Matulji, 4. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=135&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr