SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 HTML

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 32. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/ 04) i članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/02), na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2005. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva

I.

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica imenuju se:

1. Josip Pinezić - za predsjednika

2. Pavao Barbiš - za člana

3. Ivan Lesica - za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-05-5

Malinska, 7. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjedavajući

Ljiljana Matija-Gulić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr