SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
GRAD DELNICE
11

8.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 110/ 04), članka 72., 74. i 75. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda

Članak 1.

Članak 24. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« broj 11/00) dopunjuje se stavkom 4. koji glasi:

»U sustav javne odvodnje otpadnih voda mogu se ispuštati tehnološke otpadne vode u skladu s člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99) koji u tablici 1. zadnja kolona određuje granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje«.

Članak 2.

U svemu ostalom Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Grada Delnica ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-01/99-01/20

Ur. broj: 2112-01-05-04

Delnice, 30. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=123&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr