SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
27

27.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne skrbi te osiguranje potpora socijalnim i humanitarnim udrugama u 2005. godini kroz Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica ostvaruje Program iz članka 1. u skladu sa Socijalnim programom Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 1a/02, 32/03 i 35/04) i temeljem akta Općinskog poglavarstva donijetih slijedom prijedloga Socijalnog vijeća.

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako sljedi:


1 Sufinanciranje zdravstvene zaštite 100.000,00 kn


1.1 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 36.000,00 kn

1.2 Sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite 24.000,00 kn

1.3 Specijalistički pregledi 25.000,00 kn

1.4 Ostale potpore u zdravstvu 15.000,00 kn


2 Pomoć socijalnim i humanitarnim udrugama 61.000,00 kn


2.1 Udruga invalida rada Rijeka 1.000,00 kn

2.2 Udruga invalida kvarnerskih otoka 2.000,00 kn

2.3 Udruga civilnih invalida rata 1.000,00 kn

2.4 Udruga multiple skleroze 1.000,00 kn

2.5 Udruga distrofičara 2.000,00 kn

2.6 Udruga slijepih 2.000,00 kn

2.7 Udruga gluhih i nagluhih 2.000,00 kn

2.8 Crveni križ 50.000,00 kn


3 Socijalni program 300.000,00 kn


3.1 Stalna novčana pomoć 70.000,00 kn

3.2 Jednokratna novčana pomoć 50.000,00 kn

3.3 Sufinanciranje prijevoza učenika 15.000,00 kn

3.4 Sufinanciranje marende učenicima 10.000,00 kn

3.5 Kućna njega 10.000,00 kn

3.6 Naknade članovima Socijalnog vijeća i bruto plaća socijalnog radnika 55.000,00 kn

3.7 Smještaj korisnika 42.000,00 kn

3.8 Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta 30.000,00 kn

3.9 Ostale pomoći 18.000,00 kn


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-12

Malinska, 17. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr