SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
27

25.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine«, broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini.

Članak 2.

Sredstava za ostvarenje ovog Programa čine:


1. Komunalna naknada 1.300.000,00 kn

2. Sredstva Proračuna 2.522.000,00 kn


UKUPNO 3.822.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka, a raspoređuju se kako slijedi:


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVIH POVRŠINA 482.000,00 kn

-Održavanje čistoće javnih površina 450.000,00 kn
Poslovi obuhvaćaju čišćenje javnih površina, pometanje, pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslove.
Poslovi su povjereni poduzeću GP »Mikić« d.o.o. temeljem ugovora sa Općinom.

-dezinsekcija i deratizacija 32.000,00 kn
Poslove provođenja obvezne dezinsekcije i deratizacije i nadzor temeljem programa
Zavoda za javno zdravstvo.


2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.170.000,00 kn

-Program uređenja i održavanja javnih površina 700.000,00 kn
obuhvaća poslove održavanja javnih površina prema godišnjem Programu uređenja i održavanja
javnih površina izrađenom od poduzeća Studio Perivoj d.o.o. Poslove opisane u Programu izvodi
poduzeće GP »Mikić« d.o.o. temeljem ugovora sa Općinom.

-navodnjavanje zelenih površina 65.000,00 kn

-tekuće održavanje i uređenje morske obale 1.000.000,00 kn

-održavanje i postavljanje javnih WC-a 120.000,00 kn

-zaštita bilja 25.000,00 kn

-ostale usluge tekućeg održavanja javnih površina 260.000,00 kn


3. NERAZVRSTANE CESTE 610.000,00 kn


-horizontalna i vertikalna signalizacija 80.000,00 kn

-ostali sitan inventar 30.000,00 kn

-tekuće održavanje prometnih površina, popravci i dr. 100.000,00 kn

-uređenje šumskih i dr. nerazvrstanih putova i protupožarnih putova 400.000,00 kn


4.GROBLJA 30.000,00 kn


Obuhvaća poslove na tekućem održavanju tri groblja na području Općine Malinska-Dubašnica.


5. JAVNA RASVJETA 530.000,00 kn


-električna energija 330.000,00 kn

-tekuće održavanje uređaja i opreme javne rasvjete 150.000,00 kn

-novogodišnja dekoracija 50.000,00 kn


UKUPNO 3.822.000,00 kn


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. siječnja, 2004. godine. Program će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-14

Malinska, 17. prosinca 2004

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr