SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
20

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi samoupravi (»Narodne novine« 10/97), članka 13. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu samoupravi (»Narodne novine« 69/03 - pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« 69/03 - pročišćeni tekst), članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« 111/97, 13/98, 127/00 i 24/01), članka 22. i 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« 88/01) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/2002), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 22. studenog 2004. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Malinska-Dubašnica
za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu (u nastavku teksta: Program) objavljenog u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 35/2003, mijenja se članak 2. kako slijedi:

»Članak 2.

U 2004. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk a korisnici jedinice lokalne samouprave otoka Krka sa 919.000,00 kn,

2. Programe osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ sa 275.000,00 kn,

3. Programe srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ i financiranje potreba u visokoškolskom obrazovanju sa 239.000,00 kn,

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova koji obuhvaćaju financiranje udruga u oblasti kulture, pokroviteljstva i pomoći u oblasti kulture, zaštitu i obnovu kulturne baštine i ostale programe u kulturi sa 580.300,00 kn,

5. Programe informiranja stanovništva sa 170.000,00 kn,

6. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica sa 448.000,00 kn i

7. Programe slobodnog udruživanja građana sa 62.000,00 kn.«

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-10

Malinska, 22. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=108&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr