SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

35.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) a u vezi s člankom 129. Zakona o komuunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. rujna 2018., donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 34/17 i 11/18) članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2018. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7.470.202,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- sredstava komunalne naknade u iznosu
od 5.387.202,00 kn,

- sredstava boravišne pristojbe u iznosu
od 683.000,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom
dobru u iznosu od 1.000.000,00 kn,

- sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru u iznosu od 250.000,00 kn,

- pomoći PGŽ u iznosu od 150.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu
od 8.504.171,92 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-06-18-01-6

Omišalj, 27. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51513&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr