SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

33.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) a u vezi s člankom 129. Zakona o komuunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 27. rujna 2018. donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/17 i 11/18) članak 1. mijenja se i glasi: »Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4,471.665,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2,781.665,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1,452.359,92 kn, iz sredstava za posebne namjene-priključci u iznosu od 3.000,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn i iz sredstava posebne namjene-katastar u iznosu od 134.640,08 kn.

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 750.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 535.000,00 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 115.000,00 kn i iz sredstava pomoći PGŽ u iznosu 100.000,00 kn.

3. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 600.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. sredstva potrebna za katastarsku izmjeru u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava za posebne namjene - katastar.

5. sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 1,165.835,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 240.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 549.710,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 101.125,00 kn, iz sredstava za posebne namjene - katastar u iznosu od 30.000,00 kn, iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 150.000,00 kn, iz primitaka - APN u iznosu od 5.000,00 kn i iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 90.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 5,064.365,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-06-18-01-7

Omišalj, 27. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51513&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr