SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«br. 87/08,136/12 i 15/15),članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 29/13 i 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« br.24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja te su izvršeni kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu sadrži Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Omišalj kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

KLASA: 400-01/17-01/8

UR.BROJ: 2142-06-18-01-8

OMIŠALJ, 27.09.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51513&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr