SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

7.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine« broj124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 4. svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjela rezultata poslovanja te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu u ukupnom iznosu 4.474.001,62 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 7.495.934,26 kuna, te manjka prihoda i primitakaostvarenih u 2017. godini u iznosu od 3.021.932,64 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 - Višak/ manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu, na dan 31. prosinca 2017. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 20.025.570,99 kn u cijelosti će se pokriti iz viška prihoda poslovanja. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 4.474.001,62 kuna.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 4.474.001,62kn, sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke raspoređuju se izmjenama i dopunama Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu.

 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-03/2

URBROJ: 2142/05-01-18-5

Malinska, 4. svibnja2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr