SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

9.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10, 31/11, 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 8,107.038,05 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine 11,271.894,21kn

3.Manjak primitaka od financijske
imovine 219.288,78 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 8,107.038,05 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 219.288,78 knte djelomično pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11,271.894,21 kn. Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3,384.144,94 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2016.godinekoji je iznosio7,071.538,76 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2017. godinu u iznosu od 3,687.393,82 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2017.godinu u iznosu od 3,687.393,82kn prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- 2,666.688,16 kn općih prihoda i poreza

- 11.948,56 kn spomeničke rente

- 3.827,88 kn pomoći

- 744.164,14 kn komunalne naknade

- 209.640,08 kn katastarske izmjere

- 51.125,00 kn naknade za grobno mjesto

Višak prihoda rasporedit će se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/17-01/8

URBROJ:2142-06-18-01-2

Omišalj, 19. travnja 2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51513&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr