SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/ 08), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. ožujka 2018., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj imenuju se:

1. Dunja Mihelec, predstavnik Općine Omišalj

2. Marijan Cindrić, predstavnik Općine Omišalj

3. Željko Barešić, predstavnik Općine Omišalj

4.Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko goranske županije

5.Dario Šokota, predstavnik Lučke kapetanije- Lučka ispostava Omišalj.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ:2142-06-18-01-9

Omišalj, 21. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51513&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr