SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2018., donijelo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ
ZA 2018. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2017. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2020. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu:

1.Općinsko vijeće donosi:

a.Analizu stanja sustava civilne zaštite za proteklu godinu

b.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za tekuću godinu s financijskim učincima

c.Procjenu rizika od velikih nesreća

2.Općinski načelnik donosi:

a.Plan vježbi civilne zaštite

b.tijekom godine će imenovati povjerenike civilne zaštite

3.Stožer civilne zaštite:

a.održati će sastanak prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje, i to u pravilu u svibnju tekuće godine tj. prije turističke sezone

b.edukacija članova Stožera prema potrebi

4.Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

a.provodi vježbe sukladno svojim planovima rada i postupanja

5.Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

a.djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

6.Hrvatski crveni križ

a.obavlja poslove iz svoje oblasti te sukladno Operativnom planu zaštite i spašavanja GDCK Krk

7.Postrojba civilne zaštite

a.revidirati i provoditi popunu postrojbe novim pripadnicima

b.dovršiti opremanje postrojbe osnovnom opremom

c.osposobljavanje i vježbe civilne zaštite u organizaciji DUZS Rijeka

8.Povjerenici civilne zaštite

a.imenovanje povjerenika civilne zaštite tijekom godine

b.edukacija/osposobljavanje

9.Pravne osobe koje pružaju usluge

a.potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

b.dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

10.Edukacije djece u školama i vrtićima

a.odgovarajuća vježba u dogovoru sa Osnovnom školom, Dječjim vrtićem i JVP Grada Krka/Crvenim križem i sl.

11.Sustav za uzbunjivanje

a.kontrola čujnosti sirena

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2142-06-18-01-6

Omišalj, 31. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51513&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr