SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA LOPAR

4.

Temeljem čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/13) i čl. 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA
ZA JAVNE POVRŠINE U OPĆINI LOPAR

I.

Ovom Odlukom razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za javne površine u Općini Lopar:

1. Fabo Franko, Lopar 260

2. Pičuljan Marino, Lopar 571

3. Ivanić Lovre, Lopar 603

4. Matahlija Dragan, Lopar 341

5. Paparić Damir, Lopar 373

6. Paparić Rajka, Lopar 466

II.

U odbor za javne površine imenuju se:

1. Jakuc Ivan, Lopar 508

2. Gabrić Dario, Lopar 75

3. Petrinić Dejan, Lopar 295

4. Pećarina Darko, Lopar 53

5. Matahlija Kulonja Katarina, Lopar 400

6. Franelić Stanko, Lopar 577

7. Paparić Sanjin, Lopar 564

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/18-01-01

Ur. broj: 2169/02-01-18-04

Lopar, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr