SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2018. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2018. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci i članovima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinim političkim strankama i članovima izabranih s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 822,80 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2018. godinu na način utvrđen u člancima 1., 2. i 3. ove Odluke kako slijedi:

1. Političke stranke:

- Istarski demokratski sabor - IDS 9.874,00 kuna,

- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 30.608,00 kuna,

- Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP 40.482,00 kuna,

- Primorsko-goranski savez - PGS 19.747,00 kuna,

- Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 9.874,00 kuna,

- Akcija mladih - AM 19.747,00 kuna,

- Unija Kvarnera - 9.874,00 kuna,

- Živi zid - 10.861,00 kuna.

2. Članovi izabrani s liste grupe birača:

- Željko Grbac 9.874,00 kuna,

- Dean Maslić 9.874,00 kuna,

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke obavlja upravno tijelo općinske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknade članova Općinskog vijeća.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 4. ove Odluke doznačuje se na žiro račun ogranaka političke odnosno na poseban račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/18-01/0001

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-18-0002

Matulji, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr