SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

46.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88), načelnik Općine Lopar donosi

P L A N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Općine
Lopar za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristiti će se u određivanju klasifikacijske oznake, brojčane oznake, kao i brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Tijekom kalendarske godine klasifikacijske oznake ne mogu se mijenjati niti brisati, ali se mogu dodavati nove.

Dodavanje novih klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka unutar ustrojstvenih jedinica koje nisu utvrđene ovim Planom, moguće je isključivo pisano dopunom ovog Plana.

Članak 4.

URBROJ: 2169/02 - broj unutarnje ustrojstvene jedinice - godina - redni broj pismena unutar predmeta.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA
I PRIMATELJA AKATA OPĆINE LOPAR

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Plana klasifikacijskih oznaka prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata KLASA:035-02/ 16-02/01, URBROJ:2169/02-02-16-01 od 21. prosinca 2016. godine.

Članak 6.

Ovaj Plan primjenjuje se od 01.01.2018. godine, a biti će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:035-02/17-02/01

URBROJ:2169/02-02-17-01

Lopar, 27. prosinca 2017. godine

Načelnik
Josip Borić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1042&mjesto=51281&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr