SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

45.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Lopar za 2018. godinu i to:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javna rasvjeta

Program sadrži opis poslova s procjenjenim troškovima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te potrebna financijska sredstva za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

Prihodi i primici za građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =17,310.000,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 011-03/17-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-17-33

Lopar, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51281&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr