SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

44.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar u 2018. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada) i to:

-odvodnja atmosferskih voda

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-održavanje i javnih površina

-održavanje nerazvrstanih cesta

-održavanje groblja

-održavanje javne rasvjete

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =1,255.000,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu iz sredstava komunalne naknade.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 011-03/17-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-17-32

Lopar, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51281&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr