SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

36.

Temeljem odredbi članaka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/ 17) i članka 19. stavka 6. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 11. studenog 2017. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2017. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta *

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, te Računu financiranja, po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta *

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i glavama prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima, glavama i računima ekonomske klasifikacije prema programskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

Klasa: 011-03/17-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-17-21

Lopar, 11. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr