SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

33.

Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 56/13), a u svezi odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 12. prosinca. 2017. godine donosi

ODLUKU
o prijenosu komunalnih vodnih građevina
na području Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom prenosi se pravo vlasništva na komunalnim vodnim građevinama na području Općine Lopar koje su u vlasništvu Općine Lopar u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga vodoopskrbe »Vrelo« d.o.o. Rab, Palit 68 (OIB: 36457028007), te u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga odvodnje »Loparko« d.o.o. Lopar, Lopar 381/A (OIB: 17565255620).

Članak 2.

Prijenos komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnih isporučitelja iz članka 1. ove Odluke izvršit će se bez naknade i nije oporeziv.

Članak 3.

Načelnik Općine Lopar sklopit će s javnim isporučiteljima vodnih usluga »Vrelo« d.o.o. i »Loparko« d.o.o., ugovore kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze prenositelja i stjecatelja.

Sastavni dio ugovora bit će i Popis komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/17-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/17-20

Lopar, 18. prosinca 2017.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51281&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr