SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

49.

Na temelju odredba članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 1. prosinca 2017. godine donijelo je


III. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i projekciji proračuna za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/16, 8/17, 25/17), mijenja se članak 1. u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i projekciji Proračuna za 2018. i 2019. godinu, prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem dijelu Proračuna za 2017. godinu razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu, u članku 3. proračuna za 2017. i projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu, razvrstani po vrstama, programima i aktivnostima mijenjaju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ove III. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-17-45

U Malinskoj, 1. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=51511&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr