SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

45.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članovam Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/17), (u daljnjem tekstu: Odluke) mijenja se članak 3. i glasi:

Članak 2.

»Članak 3.

Odbor ima predsjednika i šest članova.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.«

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 4.

U Odbor za hortikulturno uređenje i poljoprivredu imenuju se:

1.Branko Jud

2.Dobrila Kraljić

3.Toni Kraljić

4.Olga Smajić

5.Petar Vrgoč

6.Ivan Šabalja

7.Nikola Šegulja«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«

KLASA: 021-05/17-03/3

URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-4

Malinska, 26. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51511&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr