SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
OPĆINA LOPAR

29.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 I 137/15), te članaka 19. i 27. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 11. studenog 2017. godine donosi

ODLUKU
o naknadi članovima Općinskog vijeća
Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 2.

Naknada iz ove Odluke koja se isplaćuje predstavlja nadomjestak za uloženi trud i izgubljenu zaradu u ostvarivanju zadataka Općine Lopar, kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Nakanada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Lopar utvrđuje se u mjesečnom neto iznosu, kako slijedi:

. predsjedniku Općinskog vijeća =1.200,00 kuna,

. potpredsjednicima Općinskog vijeća =500,00 kuna,

. članovima Općinskog vijeća =400,00 kuna.

Naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za iznos zakonom propisanih doprinosa i poreza.

Članak 4.

Visina dnevnice za službeno putovanje članovima Općinskog vijeća određuje se sukladno zakonskim propisima o visini dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu. Naknade prijevoznih i ostalih priznatih troškova na službenom putu određuju se u visini stvarnih izdataka, a naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe određuje se u visini od =2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Članak 5.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Lopar. Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja za to nadležni službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/17-01/01

URBROJ: 2169/02-01-17-14

Lopar, 11. studeni 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1033&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr